Oferta dla wspólnot i osiedli

Oferujemy kompleksowe utrzymanie czystości - sprzątanie budynków, kamienic, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, jak również przyległych im terenów zewnętrznych. Zakres usług jest każdorazowo dostosowywany do życzeń i potrzeb klienta. W zależności też od indywidualnych preferencji danego bloku, kamienicy, wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowe.

 • sprzątanie klatek schodowych,  z częstotliwością dogodną zamawiającemu, oferujemy też maszynowe sprzątanie klatek o dórzej powierzchni w budynkach z winda i dostępem do prądu.
  • Zamiatanie + zmywanie całej klatki
  • Usuwanie napisów markerem z lamperii i windy
  • Sprzątanie windy 
  • Utrzymanie czystości drzwi od windy
  • Sprzątanie pomieszczeń zsypów
  • Mycie drzwi wejściowych do klatki 
  • Usuwanie ulotek 
  • Czyszczenie skrzynek pocztowych 
  • Zamiatanie schodów zejściowych do piwnic 
  • Mycie okien na klatce schodowej 
  • Czyszczenie kaloryferów i barierek dwa razy do roku.
  • Dwa razy do roku zamiatanie piwnic
  • Odkurzanie pajęczyn w zależności od potrzeb.
 • opróżnianie i utrzymanie w czystości pojemników na śmieci oraz okresowa dezynfekcja,
 • utrzymanie czystości terenów zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych i terenów zielonych,
 • utrzymanie w czystości bram, drzwi, itp.,
 • odśnieżanie ciągów komunikacyjnych (bez kosztów piasku, soli, podchlorynu),
 • udrażnianie odwodnień liniowych oraz kratek kanalizacyjnych,
 • utrzymanie czystości parkingu podziemnego - mycie mechaniczne zgodnie z zasadami i metodyką sprzątania,
 • czyszczenie sygnalizacji parkingu oraz zainstalowanych reklam itp.,
 • dbanie o zieleń zewnętrzną,
 • usuwanie trawy, chwastów itp. (chodniki , obrzeża murów itp),
 • koszenie trawy, przycinanie krzewów, nawożenie i użyźnienie gleby, przycinanie i pielęgnacja drzew, wymiana martwych roślin (bez kosztów roślin oraz materiałów zabezpieczających roślinność w okresie zimowym, typu: agrowłuknina, styropian, itp.),
 • sprzątanie chodników, dróg dojazdowych, otoczenia,
 • opróżnianie koszy na śmieci,
 • usuwanie plam oleju,
 • wszelkie inne czynności mające na celu zachowanie idealnej czystości.